در حمله تروریستی داعش در استان صلاح‌الدین عراق، هفت نیروی امنیتی کشته شدند.

در حمله تروریستی داعش در استان صلاح‌الدین عراق، هفت نیروی امنیتی کشته شدند.