طالقان- عوامل راهداری طالقان برای پاکسازی و جلوگیری از انسداد محور قدیم این شهرستان تلاش می‌کنند.

طالقان- عوامل راهداری طالقان برای پاکسازی و جلوگیری از انسداد محور قدیم این شهرستان تلاش می‌کنند.