همدان – فرماندار شهرستان همدان از پیشرفت ۷۷ درصدی عملیات اجرایی پروژه کنار گذر غربی همدان خبر داد.

همدان – فرماندار شهرستان همدان از پیشرفت ۷۷ درصدی عملیات اجرایی پروژه کنار گذر غربی همدان خبر داد.