شهریاریها : مراسم قدردانی از مسئولین هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار چهارشنبه بیست و یکم فروردین ماه مصادف با ولادت حضرت ابوالفضل عباس(ع) و روز جانباز با حضور صیفوری رئیس و محمودی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر رهگذر رئیس هیات ورزشهای […]

عملکرد هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار در کشور نمونه است

شهریاریها : مراسم قدردانی از مسئولین هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار چهارشنبه بیست و یکم فروردین ماه مصادف با ولادت حضرت ابوالفضل عباس(ع) و روز جانباز با حضور صیفوری رئیس و محمودی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر رهگذر رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به مسئولین و همکاران گزارشی از عملکرد ۳ ساله خود در هیات ورزشهای همگانی شهرستان و تشریح وضعیت قبلی و فعلی این هیات ارائه نمودند.

رهگذر در سخنان خود از مهمترین اقدامات در این مدت موارد ذیل را عنوان کرد؛
_ساماندهی نیروی انسانی و انتخاب کارشناسی و هدفمند مسئولین شایسته کمیته های تخصصی تابعه در هیات
_شناساندن جایگاه و وظایف هیات و هویت سازی آن برای مسئولین شهرستان
_شفاف سازی و نظام مندی درآمدها و هزینه ها
_برگزاری نظامند دوره های آموزشی در جهت ارتقای علمی و تخصصی ورزشکاران
_برگزاری برنامه های متنوع ورزشی برای تمام اقشار مختلف جامعه در جهت افزایش سطح سلامت روح و جسم افراد و نشاط اجتماعی
_برگزاری اولین المپیاد ورزشهای همگانی با عنوان ۷ شهر ۷ رشته در شهرستان شهریار

رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار در ادامه افزود این هیات اکنون با ۲۰ کمیته فعال ورزشی و عملکرد مناسب خود در حوزه های مختلف در سطح کشور به عنوان یک هیات شهرستانی نمونه مطرح می باشد و این مهم بدون مشارکت مردم ورزشکار و ورزش دوست شهرستان شهریار و حمایت مدیران توانمند همچون جناب صیفوری و دیگر همکاران وی در اداره ورزش و جوانان شهرستان، مدیران و مسئولین شهرستان و شهری امکانپذیر نبوده است و این مراسم فرصتی مغتنم است تا بتوانم از آنها و همچنین همکاران خود در هیات ورزشهای همگانی شهرستان تشکر و قدردانی نمایم.

دکتر رهگذر در انتهای مراسم ضمن اهدای لوح های سپاس به ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، معاون اداره ورزش و جوانان، نائب رئیس، دبیر، مسئولین کمیته های تابعه و دیگر همکاران خود بابت کاستی ها در طول مدت تصدی ریاست این پست عذرخواهی نمود و از خانواده بزرگ هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار خداحافظی کرد.