علی کریمی، ملی‌پوش اسبق تیم ملی گفته بود آرزوی قلبی‌اش موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمان است تا دل هواداران در ایران شاد شود.

علی کریمی، ملی‌پوش اسبق تیم ملی گفته بود آرزوی قلبی‌اش موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمان است تا دل هواداران در ایران شاد شود.