علی مطهری به کناره گیری آیت الله آملی لاریجانی از شورای نگهبان واکنش نشان داد.

علی مطهری به کناره گیری آیت الله آملی لاریجانی از شورای نگهبان واکنش نشان داد.