جدیدترین تصویر منتشر شده از علی لاریجانی نشان می دهد او همچنان در دانشگاه فعال است.

جدیدترین تصویر منتشر شده از علی لاریجانی نشان می دهد او همچنان در دانشگاه فعال است.