علی علیپور بازیکن تیم ژیل ویسنته می‌گوید: زمانی که ما هم با پرسپولیس قهرمان شدیم این داستان‌سرایی‌ها را می‌کردند. به نظرم پرسپولیس اصلا نباید توجه کرده و فقط باید روی کار خودش فوکوس کند….

علی علیپور بازیکن تیم ژیل ویسنته می‌گوید: زمانی که ما هم با پرسپولیس قهرمان شدیم این داستان‌سرایی‌ها را می‌کردند. به نظرم پرسپولیس اصلا نباید توجه کرده و فقط باید روی کار خودش فوکوس کند.