علی دایی در اینستاگرامش درگذشت سیروس گرجستانی را تسلیت گفت.

علی دایی در اینستاگرامش درگذشت سیروس گرجستانی را تسلیت گفت.