علی دایی، اسطوره فوتبال ایران با پوشیدن لباس آتش‌نشان روز آتش‌نشان را تبریک گفت.

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران با پوشیدن لباس آتش‌نشان روز آتش‌نشان را تبریک گفت.