علی اکبر اسماعیل آبادی سرپرست شهرداری شهریار شد
علی اکبر اسماعیل آبادی سرپرست شهرداری شهریار شد
شهریاریها - مهندس علی اکبراسماعیل آبادی به استناد تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و در اجرای بند ۳ مصوبه جلسه فوق العاده شماره ۱۳۵ شورای اسلامی شهر شهریار به سمت سرپرست شهرداری شهریار منصوب شد.

به گزارش شهریاریها ، مهندس مرتضی احمدی رئیس شورای اسلامی شهر شهریار در مراسم اعطای حکم که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر حراست حسین رضا قبادی و مدیر بازرسی بهنام عبادی زارع برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که طرح و برنامه های مدیریت شهری و توسعه شهری با تلاش و همکاری مجموعه شهرداری و تعامل شورای اسلامی شهر و مشارکت مردمی پیگیری و اجرایی شود.