در سالگرد تولد ۴۴ سالگی علی انصاریان و در غیابش نگاهی می‌کنیم به بازی‌های ملی او.

در سالگرد تولد ۴۴ سالگی علی انصاریان و در غیابش نگاهی می‌کنیم به بازی‌های ملی او.