علیشاه عوض ( بخش مرکزی شهرستان شهریار ) [ ع َ ع ِ / ع َ وَ ] (اِخ ) ده مرکزی بخش شهریار، تابع شهرستان تهران . واقع در 30هزارگزی باختر تهران . ناحیه ای است جلگه و دارای آب و هوای معتدل ، و 2964 تن سکنه . آب آن از قنات جدید […]

علیشاه عوض ( بخش مرکزی شهرستان شهریار )

[ ع َ ع ِ / ع َ وَ ] (اِخ ) ده مرکزی بخش شهریار، تابع شهرستان تهران . واقع در 30هزارگزی باختر تهران .

ناحیه ای است جلگه و دارای آب و هوای معتدل ، و 2964 تن سکنه .

آب آن از قنات جدید و از رودخانه ٔ کرج تأمین می شود.

و محصول آن غلات ، انگور، انواع میوه ، سیب زمینی ، بنشن و چغندرقند است . اهالی به زراعت و باغداری اشتغال دارند. ودارای حدود 30 باب دکان مختلف است .

ادارات دولتی واقع در این قصبه عبارتند از: بخشداری ، امین صلح ، دامپزشکی ، شعبه ٔ بانک کشاورزی ، آمار، بهداری ، فرهنگ ، دفتر پست ، پاسگاه ژاندارمری ، بیمارستان و دبستان .

این ده دارای کارخانه ٔ برق کوچک و آسیای موتوری نیز میباشد.

راه آن فرعی و شوسه است که در کیلومتر 15 جاده ٔ تهران به قزوین جدا میشود. و از طریق باباسلمان – بادامک – سیدآباد، همه روزه اتوبوس بین تهران و این قصبه رفت وآمد میکند.

(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).