در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند «نامه توکلی به رئیس جمهور: رئیسی پذیرفت ولی اجرا نکرد» / «توییت عجیب مورا پس از ترک تهران» / «پایان مهلت انتقال حساب شرکت‌ها به حساب واحد خزانه»/ «حباب سکه یک میلیون تومانی شد» و … را می‌خوانید….

در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند «نامه توکلی به رئیس جمهور: رئیسی پذیرفت ولی اجرا نکرد» / «توییت عجیب مورا پس از ترک تهران» / «پایان مهلت انتقال حساب شرکت‌ها به حساب واحد خزانه»/ «حباب سکه یک میلیون تومانی شد» و ... را می‌خوانید.