علم‌الهدی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد که فساد جامعه را فرا بگیرد، ابراز کرد: امر به معروف و نهی از منکر، راه حل مشکلات اجتماعی برمبنای آموزه‌های نهضت حسینی است و این مسئله باید در جامعه اسلامی فراگیر شود….

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد که فساد جامعه را فرا بگیرد، ابراز کرد: امر به معروف و نهی از منکر، راه حل مشکلات اجتماعی برمبنای آموزه‌های نهضت حسینی است و این مسئله باید در جامعه اسلامی فراگیر شود.