مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: از سال ۹۴ با کاهش شاخص های اهدای خون در کشور مواجه شدیم که از دلایل آن، تغییر ترکیب سنی جمعیت است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: از سال ۹۴ با کاهش شاخص های اهدای خون در کشور مواجه شدیم که از دلایل آن، تغییر ترکیب سنی جمعیت است.