دسترسی مردم به اینستاگرام و واتس اپ با تصمیم شورای امنیت کشور محدود شده است.

دسترسی مردم به اینستاگرام و واتس اپ با تصمیم شورای امنیت کشور محدود شده است.