محمد بن سلمان (ولیعهد عربستان) در لحظه آخر و با وجود اینکه نامش در لیست شرکت‌کنندگان کنفرانس آب‌وهوایی گلاسکو بود، به دلیل اینکه رهبران سیاسی جهان از دیدار با او خودداری کردند، تصمیم گرفت در کنفرانس شرکت نکند….

محمد بن سلمان (ولیعهد عربستان) در لحظه آخر و با وجود اینکه نامش در لیست شرکت‌کنندگان کنفرانس آب‌وهوایی گلاسکو بود، به دلیل اینکه رهبران سیاسی جهان از دیدار با او خودداری کردند، تصمیم گرفت در کنفرانس شرکت نکند.