رضا درویش درباره علت غیبت علی دایی در ورزشگاه آزادی برای دیدار با رونالدو گفت: بنا بود علی دایی بیاید تا با رونالدو دیداری داشته باشد، اما ظاهراً به دادگاهی باید می‌رفت و طول کشید.

رضا درویش درباره علت غیبت علی دایی در ورزشگاه آزادی برای دیدار با رونالدو گفت: بنا بود علی دایی بیاید تا با رونالدو دیداری داشته باشد، اما ظاهراً به دادگاهی باید می‌رفت و طول کشید.