معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تفاوت قیمت مرغ بین استان هرمزگان با استان های همجوار باعث خروج غیر قانونی بخشی از تولیدات استان می شود که باید با اتخاذ تمهیدات لازم از این امر جلوگیری شود….

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تفاوت قیمت مرغ بین استان هرمزگان با استان های همجوار باعث خروج غیر قانونی بخشی از تولیدات استان می شود که باید با اتخاذ تمهیدات لازم از این امر جلوگیری شود.