خبرنگارها از وزیر اقتصاد در‌مورد مولدسازی و دغدغه‌های مردم می‌پرسند؛ اما خبرنگار صداوسیما می‌پرسد تا حالا چند تا جوراب کادو گرفتی؟!

خبرنگارها از وزیر اقتصاد در‌مورد مولدسازی و دغدغه‌های مردم می‌پرسند؛ اما خبرنگار صداوسیما می‌پرسد تا حالا چند تا جوراب کادو گرفتی؟!