اقتصادنیوز: تجربه اعتراضات متنوعی که در شهرهای مختلف کشور، پیرو درگذشت مهسا امینی رخ داده است، در یک کلام نشان می‌دهد، اعتماد عمومی آسیب دیده است….

اقتصادنیوز: تجربه اعتراضات متنوعی که در شهرهای مختلف کشور، پیرو درگذشت مهسا امینی رخ داده است، در یک کلام نشان می‌دهد، اعتماد عمومی آسیب دیده است.