عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه نباید جان مردم متاع ثروت‌اندوزی عده‌ای باشد بر ضرورت برخورد جدی با گران‌فروشان و عوامل پشت پرده آن تاکید کرد و گفت سوء مدیریت دلیل بسیاری از گرانی‌ها و کمبود‌هاست….

عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه نباید جان مردم متاع ثروت‌اندوزی عده‌ای باشد بر ضرورت برخورد جدی با گران‌فروشان و عوامل پشت پرده آن تاکید کرد و گفت سوء مدیریت دلیل بسیاری از گرانی‌ها و کمبود‌هاست.