عضو مجلس خبرگان گفت: ایران از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های کلان اقتصادی و انسانی بهره‌مند است و دولتمردان باید از تجارب نیرو‌های ایرانی در زمینه‌های گوناگون استفاده کنند و جوانان را در این باره به کار گیرند….

عضو مجلس خبرگان گفت: ایران از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های کلان اقتصادی و انسانی بهره‌مند است و دولتمردان باید از تجارب نیرو‌های ایرانی در زمینه‌های گوناگون استفاده کنند و جوانان را در این باره به کار گیرند.