عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه استکبار جهانی در تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران ناموفق و ناامید شده است گفت: او تلاش می‌کند از طریق جنگ رسانه‌ای واقعیت‌ها را وارونه جلوه بدهد….

عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه استکبار جهانی در تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران ناموفق و ناامید شده است گفت: او تلاش می‌کند از طریق جنگ رسانه‌ای واقعیت‌ها را وارونه جلوه بدهد.