اولین نشست معارفه نماد نخریس روز گذشته دوشنبه ۲۹ آبان ماه در فرابورس با حضور خبرنگاران برگزار شد و امروز ۳۰ آبان دومین نشست برگزار خواهد شد. بدین ترتیب عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه نماد نخریس خواهد بود. در بین اعضای هیات مدیره این نماد زیرمجموعه آستان …

اولین نشست معارفه نماد نخریس روز گذشته دوشنبه ۲۹ آبان ماه در فرابورس با حضور خبرنگاران برگزار شد و امروز ۳۰ آبان دومین نشست برگزار خواهد شد. بدین ترتیب عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه نماد نخریس خواهد بود. در بین اعضای هیات مدیره این نماد زیرمجموعه آستان قدس، یک نام آشنا به چشم می‌خورد.