اقتصادنیوز: وزیر اتحاد کره جنوبی با انتقاد شدید از برنامه‌های آزمایش هسته‌ای کره شمالی که قرار است هفته‌های آتی انجام شود، گفت: دولت کره جنوبی به چنین آزمایش‌هایی واکنش شدید نشان خواهد داد….

اقتصادنیوز: وزیر اتحاد کره جنوبی با انتقاد شدید از برنامه‌های آزمایش هسته‌ای کره شمالی که قرار است هفته‌های آتی انجام شود، گفت: دولت کره جنوبی به چنین آزمایش‌هایی واکنش شدید نشان خواهد داد.