عزت‌اللهی: داور در صحنه پنالتی سختگیرانه عمل کرد.امیدوارم بستر حضور بانوان در ورزشگاه همیشه فراهم باشد.این بازی نوید یک تیم ملی هجومی را می‌دهد….

عزت‌اللهی: داور در صحنه پنالتی سختگیرانه عمل کرد.امیدوارم بستر حضور بانوان در ورزشگاه همیشه فراهم باشد.این بازی نوید یک تیم ملی هجومی را می‌دهد.