سالهاست دلال ها و واسطه ها محصولات تولیدی داخلی را با برند خارجی وارد بازار می کنند و خریداران نیز با توجه به برندی که روی کالا درج شده اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود می کنند که این امر تخلف محرز محسوب می شود و باید با این افراد برخورد شود….

سالهاست دلال ها و واسطه ها محصولات تولیدی داخلی را با برند خارجی وارد بازار می کنند و خریداران نیز با توجه به برندی که روی کالا درج شده اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود می کنند که این امر تخلف محرز محسوب می شود و باید با این افراد برخورد شود.