انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود.

انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود.