قیمت دلار آمریکا عصر روز گذشته روی 27 هزار و 530 تومان بود.

قیمت دلار آمریکا عصر روز گذشته روی 27 هزار و 530 تومان بود.