سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی از رهگیری و سرنگونی یک موشک بالستیک و چهار پهپاد یمنی خبر داد.

سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی از رهگیری و سرنگونی یک موشک بالستیک و چهار پهپاد یمنی خبر داد.