وزیر خارجه سعودی گفت که عربستان از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از آنچه که او تلاش ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای خواند، حمایت می‌کند….

وزیر خارجه سعودی گفت که عربستان از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از آنچه که او تلاش ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای خواند، حمایت می‌کند.