رویترز به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد اجلاس بغداد می‌تواند گامی در جهت نزدیک شدن عربستان سعودی و ایران باشد. طی روزهای گذشته، عراق رسما از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، کویت و ایران برای مشارکت در اجلاس بغداد دعوت کرده است. هدف از برگزا…

رویترز به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد اجلاس بغداد می‌تواند گامی در جهت نزدیک شدن عربستان سعودی و ایران باشد. طی روزهای گذشته، عراق رسما از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، کویت و ایران برای مشارکت در اجلاس بغداد دعوت کرده است. هدف از برگزاری این نشست کاهش تنش در منطقه و تمرکز بر تلاش‌ها برای مبارزه با گروه‌های تروریستی عنوان شده است.