سازمان هواشناسی عراق اعلام کرد، عراق این ماه طوفان گرد و غبار ندارد اما هوا به شدت گرم می شود.

سازمان هواشناسی عراق اعلام کرد، عراق این ماه طوفان گرد و غبار ندارد اما هوا به شدت گرم می شود.