روزنامه اصلاح طلب آرمان در مطلبی نوشت: عراقچی و تیم ایشان امروز به علت اینکه برجام و پیچ و خم‌های آن را به خوبی می‌شناسند، بهترین گزینه برای ادامه مذاکرات در وین هستند.

روزنامه اصلاح طلب آرمان در مطلبی نوشت: عراقچی و تیم ایشان امروز به علت اینکه برجام و پیچ و خم‌های آن را به خوبی می‌شناسند، بهترین گزینه برای ادامه مذاکرات در وین هستند.