نایب رئیس مجلس گفت: باتوجه به ایجاد هجمه‌های رسانه‌ای مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعی به تخریب و بزرگنمایی برخی غیرواقعیات می‌کنند گویی عده‌ای درتلاشند تا مجلس را ازمسیر درست خارج کنند….

نایب رئیس مجلس گفت: باتوجه به ایجاد هجمه‌های رسانه‌ای مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعی به تخریب و بزرگنمایی برخی غیرواقعیات می‌کنند گویی عده‌ای درتلاشند تا مجلس را ازمسیر درست خارج کنند.