حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از خصوصیات انتخابات در ایران را آزادی عمل مردم برای شرکت در انتخابات عنوان و یادآور شده‌اند مردم در انتخابات‌های کشور با انگیزه شرکت می‌کنند، با رغبت شرکت می‌کنند؛ فکری دارند، دنبال فکر حرکت می‌کنند و این بسیار با ارزش است….

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از خصوصیات انتخابات در ایران را آزادی عمل مردم برای شرکت در انتخابات عنوان و یادآور شده‌اند مردم در انتخابات‌های کشور با انگیزه شرکت می‌کنند، با رغبت شرکت می‌کنند؛ فکری دارند، دنبال فکر حرکت می‌کنند و این بسیار با ارزش است.