نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه برای آزادی کشور، شهدای زیادی تقدیم انقلاب شده است، گفت: عدم مشارکت در انتخابات ظلم به شهدا، نظام و انقلاب است….

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه برای آزادی کشور، شهدای زیادی تقدیم انقلاب شده است، گفت: عدم مشارکت در انتخابات ظلم به شهدا، نظام و انقلاب است.