استاندار تهران با اشاره به اینکه پیمانکار برای تحویل به موقع پروژه بیمارستان ملارد به تعدات خود عمل نکرده است، گفت: دلایل پیمانکار نیز برای ما قابل قبول نیست.
عدم تعهد پیمانکار بیمارستان ملارد/دلایل قابل قبول نیست

به گزارش شهریاریها ، نوشیروان محسنی بندپی صبح پنج شنبه با سفر به شهرستان های غرب استان تهران و بررسی میزان پیشرفت بیمارستان ملارد که با حضور محمد محمودی شاهنشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد ، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه ملارد انجام شد در خصوص روند تکمیل این بیمارستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهت تکمیل و پایان پروژه بیمارستان ملارد طی یکسال گذشته چهار جلسه برگزار کردیم که هم وزیر بهداشت، هم نماینده تام الاختیار و هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی صورتجلسه ای برای تکمیل این پروژه تنظیم کردند.

محسنی بندپی گفت: در این جلسات مقرر شد هم کارفرما و هم مقامات محلی و نماینده مردم در این شهرستان کمک کنند تا مسائلی که مربوط به شهرستان است مثل آب و برق و گاز برای این بیمارستان رفع شود و این بیمارستان نیز در پایان آبان ماه تحویل موقت شود و آنچه که امروز شاهد هستیم پیمانکاران به تعدات عمل نکرده اند و دلایل پیمانکار نیز برای ما قابل قبول نیست.

استاندار تهران افزود: با توجه به اینکه پیمانکار در داخل سازه باید کار کند و هوا هم برودت خاصی ندارد و پیمانکار می توانسته با سرعت بیشتری کار را به جلو ببرد لذا شواهد کار نشان می دهد این نگاه و این تعهد برای انجام این کار با گذشت حتی ۱۴ روز از قرار قبلی وجود نداشته و بعید است که تا پایان دی ماه نیز این پروژه تحویل داده شود مگر اینکه جلسه ای اضطراری تشکیل شود و پیمانکار را مکلف کنیم که به تعهدات و افزایش نیرو عمل کند تا شهرستان از امکان بیمارستان برخوردار شود.