در سامانه مودیان توان حل مشکلات عدم شناسایی مودیان واقعی مالیاتی توسط سازمان امور مالیات وجود دارد. همچنین در کنار آن اقدامات دیگری مانند سقف‌گذاری در تراکنش های بانکی افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، انجام شده که حرکت به سوی اخذ مالیات عادلانه کمک می …

در سامانه مودیان توان حل مشکلات عدم شناسایی مودیان واقعی مالیاتی توسط سازمان امور مالیات وجود دارد. همچنین در کنار آن اقدامات دیگری مانند سقف‌گذاری در تراکنش های بانکی افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، انجام شده که حرکت به سوی اخذ مالیات عادلانه کمک می کند. به گزارش اقتصادآنلاین؛ یک کارشناس اقتصادی می گوید: این اتفاق نظر وجود دارد که نظام مالیات ستانی در ایران با مشکلات مختلفی مواجه است. این مساله سبب کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات شده است. در نتیجه دولت به اجبار برای تامین کسری بودجه مجبور به استتقراض از بانک مرکزی، فروش نفت، فروش اوراق قرضه می شود که آثار زیانبار آن در اقتصاد به خوبی نمایان است. میرهادی رهگشای در ارتباط با مشکلاتی که عدم پرداخت مالیات ایجاد می کند، اظهار داشت: عدم پرداخت مالیات سبب اختلاف طبقاتی می شود،یکی از اهداف مهم برای وضع قوانین مالیاتی تنظیم گری اقتصاد است، یعنی اخذ پلکانی مالیات از اشخاص  با درآمد بالا  لزوما با هدف افزایش در آمد دولت انجام نمی شود، بلکه یکی از اهداف آن جلوگیری از افزایش اختلاف طبقاتی است.