کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال بازی مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل سوئیس را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال بازی مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل سوئیس را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.