کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا که درباره حوادث ۶ ژانویه و حمله به کنگره این کشور تحقیق می‌کند، اعلام کرد توانسته است از دیوار موانع دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی تندرو این کشور برای به ثمر رساندن تحقیقاتش عبور کرد….

کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا که درباره حوادث ۶ ژانویه و حمله به کنگره این کشور تحقیق می‌کند، اعلام کرد توانسته است از دیوار موانع دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی تندرو این کشور برای به ثمر رساندن تحقیقاتش عبور کرد.