فروش فیلم جدید شاهرخ خان با عنوان جوان یا «سرباز» در گیشه‌های جهانی از مرز ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رفت

فروش فیلم جدید شاهرخ خان با عنوان جوان یا «سرباز» در گیشه‌های جهانی از مرز ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رفت