سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته گفت: حمیده عباسعلی از دو هفته دیگر می‌تواند تمریناتش را آغاز کند.

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته گفت: حمیده عباسعلی از دو هفته دیگر می‌تواند تمریناتش را آغاز کند.