تیم لینوکس هم مانند بسیاری از پلتفرم‌های دیگر دنیای فناوری تصمیم گرفت تا نام‌گذاری بحث برانگیز را در کدهای اصلی تغییر دهد.

عبارت‌های بحث‌برانگیز مانند Blacklist در کرنل لینوکس تغییر می‌کنند

تیم لینوکس هم مانند بسیاری از پلتفرم‌های دیگر دنیای فناوری تصمیم گرفت تا نام‌گذاری بحث برانگیز را در کدهای اصلی تغییر دهد.