رکنا: عامل تخریب و سرقت تاغ زار‌های محیط زیست و منابع طبیعی دهستان فدیشه در شهرستان نیشابور شناسایی و دستگیر شد.

رکنا: عامل تخریب و سرقت تاغ زار‌های محیط زیست و منابع طبیعی دهستان فدیشه در شهرستان نیشابور شناسایی و دستگیر شد.