نماینده مجلس دهم گفت: ظلم به کشور زمانی صورت گرفت که برای خرید املاک مردم کلی هزینه شد اما شاید اگر یک صدم این پول را در جایی مثل تهران، خانه‌های سازمانی درست می‌کردند که همه چیز را در بر می‌گرفت اتفاق بهتری را شاهد بودیم. …

نماینده مجلس دهم گفت: ظلم به کشور زمانی صورت گرفت که برای خرید املاک مردم کلی هزینه شد اما شاید اگر یک صدم این پول را در جایی مثل تهران، خانه‌های سازمانی درست می‌کردند که همه چیز را در بر می‌گرفت اتفاق بهتری را شاهد بودیم.