وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای لبنانی‌اش، ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت لبنان و تسلیت جان باختن شهروندان لبنانی در حادثه انفجار مخزن در بندر بیروت از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به لبنان خبر داد….

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای لبنانی‌اش، ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت لبنان و تسلیت جان باختن شهروندان لبنانی در حادثه انفجار مخزن در بندر بیروت از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به لبنان خبر داد.