فرماندار فهرج از تعطیلی ادارات شهرستان فهرج به علت طوفان شدید خبر داد و گفت: عبور و مرور در محور‌های این شهرستان به سختی در حال انجام است.

فرماندار فهرج از تعطیلی ادارات شهرستان فهرج به علت طوفان شدید خبر داد و گفت: عبور و مرور در محور‌های این شهرستان به سختی در حال انجام است.